2019-05-13 20:34:17

Festivalčić
Krapinsko-zagorska županija, u suradnji sa partnerima, drugu godinu zaredom putem događanja "Festivalčić" predstavlja uspješnu provedbu projekta Baltazar 4, sufinaniciranog iz Europskog socijalnog fonda.
 
Domaćini "Festivalčića" održanog u subotu 11.5.2019. bili su Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada i Grad Pregrada, a događanje je održano u sklopu nacionalne kampanje "Dani otvorenih vrata EU projekata".
 
"Festivalčić" je program u kojem sudjeluju učenici i učenice iz osnovnih i srednjih škola partnera na projektu Baltazar 4, a svoje škole predstavljaju putem promotivnog štanda, te glazbenih, plesnih i dramsko-scenskim izvedbama.

Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada