2023-04-27 23:01:48

Projektni dan naše Eko škole

U ponedjeljak 24.04.2023. obilježili smo Dan planeta Zemlje eko radionicama u kojima su sudjelovali učenici predmetne nastave.

Na radionicama su učenici izrađivali igre za djecu od recikliranog materijala. Kroz aktivnosti su učili o tome što je otpad, kako nepravilno zbrinjavanje otpada utječe na okoliš, o načinima iskorištavanja otpada kao resursa te kako reciklirati i sortirati otpad. Što je sve nastalo na radionicama pogledajte na fotografijama. Većina uradaka je izložena i svakodnevno je u upotrebi, što je posebno razveselilo učenike razredne nastave.  Eko radionice vodili su razrednici na inicijativu učiteljice prirode i biologije, Nikoline Ljubić.

Naša škola sudjeluje i u Erasmus projektu „Budi rješenje - recikliraj!“. Cilj projekta je osvijestiti kod učenika važnost zbrinjavanja otpada i njegov štetan utjecaj na okoliš i klimu te naučiti učenike na koji način reciklirati i sortirati otpad i kako ga koristiti kao resurs.

Osim ovih radionica učenici su ranije ovog mjeseca od oštećenih stolova napravili male vrtove koji sada uljepšavaju prostor škole, a posude s visećim cvijećem postavljene su također u sklopu Erasmus projekta.

                   

          


Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada