2024-02-23 09:05:05

Obavijest

U ponedjeljak, 26.2.2024. počinje nastava prema B rasporedu za učenike od 5.-8. razreda te učenici od 1.-4. B smjene počinju s nastavom prijepodne, a A smjene poslijepodne. Učenici područnih škola počinju prije podne prema B rasporedu osim 1.4.razred koji je u poslijepodnevnoj smjeni.


Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada