2024-03-04 10:02:43

Tjedan mozga 🧠
Vijeće učenika naše škole organizira zabavan kviz znanja za učenike povodom obilježavanja Tjedna mozga! 🧠
 
Kviz će se održati u srijedu, 13.3.2024., u 17h u prostoru naše škole.
 
Zainteresirane ekipe učenika s 2 do 4 člana mogu se prijaviti za sudjelovanje u uredu pedagoginje najkasnije do 11.3.2024. ☺️

Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada